Choď na obsah Choď na menu
 


100 000 € z Lesov obce Nálepkovo

Na základe žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnomprístupe k informáciám v znení neskoršíchpredpisov zo dňa 14.10.2011 som žiadala následovné:

Koľko finančných prostriedkov bolo vyplatených z Lesov obce Nálepkovo  vrátane nepeňažného plnenia. 

Odpoveď:

Podľa zmluvy o nájme lesných pozemkov uzavretej medzi obcou Nálepkovo a Lesmo obce Nálepkovo, s.r.o. je ročný nájom vovýške 99 581,76 €

Nájomné bolo do 14.10.2011 uhrádzané nasledovne: 

16.2.2011 vo výške 10 000 €

5.4.2011 vo výške 40 000 €

10.6.2011 vo výške 30 000 €

20.6.2011 vo výške 10 000 €

Spolu volo k uvedenému dátumu zaplatené nájomné vo výške 90 000 €. Do konca roku 2011 majú Lesy obce Nálepkovo zaplatiť obci za nájom ešte sumu 9581,76 €.

Finančné prostriedky za nájom lesných pozemkov sú bežnými príjmami obce a k 14.10.2011 boli použité na splácanie úverov, pôžičiek a na prevádzkové potreby obce. Uhrádzajú salen tie najnevyhnutnejšie záväzky tak, abynedochádzalo k pokutám a penalizácií, pretože obecje značne zaťažená záväzkami z predchádzajúceho volebného obdobia.

Lesy obce Nálepkovo s.r.o. poskytli obci sponzorský dar (drevo -guľatinu vrátane foršní) v peňažnej hodnote 1428,01 €. Materiál bol použitý na opravu rómskych bytov tak, aby tieto boli užívaniaschopné a na opravumosta v časti III.Hámor.   

Lesy obce Nálepkovo, s.r.o. nevykonávali pre OcU žiadne práce / nepeňažné plnenie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

K tomu len toľko. Vyhovárať sa, že obec je zaťažená z minulého obdobia po roku už nie adekvátne situácii, zvlášť, keď podielove dane prichádzali takmer v plnej výške a nájom,ktorý by mal byť podľa zmluvy rozdelený na oba polroky rovnomerne, sa minul v prvom polroku. 

V druhom budeme robiť čo? A z čoho uhradíme napríklad škole dlh vo výške cca 100 000 €?    

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

odpoved

(občianka Nálepkova, 19. 11. 2011 10:47)

komentáre sa nezverejňujú, z čoho máte pani poslanci strach, že ľudia nie sú hlúpi? Pani Pronská ide poukazovať na veci ohľadom Lesou , kto dostal obecný úrad do tejto situácie v akej sa teraz nachádza, toto pani poslanci nenapísali, že guľatinu si takú nizku cenu odsuhlasili, že to nemá obdobu . Zamysleli ste sa nad sebou čo robite vy? Pani Pronská sa cití ako ona by bola starostom obce a to by jej zjavne aj vyhovovalo, pretože pri nastupe za poslanca sa vyjadrila na verejnosti, že teraz si bude môcť vybaviť svoje veci, myslela to ohľadom guľatiny a to sa jej aj patrične podarilo. Vy si nemyslite že občania Nálepkova to nevedia?

Re: odpoved

(Jana Pronská , 19. 11. 2011 14:21)

Vážená občianka Nálepkova, je to prvý a zároveň posledný príspevok k anonymnému uživateľovi,ktorý na tieto stránky vložím. Máte právo na svoj názor, no dovolím si tvrdiť, že slová,ktoré ste vložili do komentára, som ja nikdy nevyslovila. A čo sa týka Lesov a ceny dreva, k tomu len toľko: Keď sme na Lesoch mali najvyššiu cenu dreva a jedného odberateľa výsledok bol taký - cca 50 000 € dlhu, tú cenu odberateľ nikdy nezaplatil / čiže došlo k tomu, čo sme tvrdili/ plus naviac lesy stratili, lebo ťažbu museli uhradiť. Teraz je na lesoch cena ako všade inde,je 7 odberateľov a dlh žiaden! Je na zváženie, čo je lepšie. Uvediem príklad, pani občianka, keď Vy obobne prídete do obchodu a budete chcieť kúpiť chlieb, len v NálepkoveVám ho predajú nie za 1€ ale za 5€, budete spokojná? Zaplatíte alebo si vezmete na dlh z úmyslom nikdy ten chlieb nezaplatiť? A že sacítim ako starostka? Nie, necítim sa tak a nech by tam bol ktorýkoľvek starosta, nikdy nedopustím aby som mlčala, keď sa porušujú zákony! ALebo súhlasíte aj s týmto? Môžeme obchádzať zákon a zásady hospodárenia len preto, že sa stal starostom niekto iný? A až naberiete odvahu podpísať sa pod svoje vyjadrenia, môžeme o týchto veciach naďalej diskutovať, pretože ja argumenty mám. Ďakujem