Choď na obsah Choď na menu
 


Zhodnotenie

12. 2. 2012

 

Starosta má byť dôstojný reprezentant obce, má byť človek, ktorý má všeobecný prehľad, morálne a etické zásady, hodný úradu, ktorý zastáva a má bezvýhradne plniť sľuby, ktoré občanom vo voľbách dal.
Rok od uvedenia do funkcie starostu obce táto obec a OZ nerieši žiadne konštruktívne kroky nekompetentného starostu, len jeho prešľapy, neznalosť , aroganciu a ješitnosť, ale čo je hlavné, porušovanie zákona, nedodržiavanie VZN, rozpočtových pravidiel, prekrúcania právd a klamanie poslancov i občanov.
Stratil dôveru ako starosta, ako človek, ktorý sklamal nielen poslancov OZ ale aj občanov, ktorí ho do funkcie zvolili. Človek, ktorého vedomosti o zákonoch, o ekonomike, o riadení obce sú na takej úbohej úrovni , že potrebuje k svojej existencii obecného právnika a neúmerne tým zvyšuje náklady na chod obce, mohli byť využité zmysluplnejšie. 99% obcí na Slovensku si v čase hospodárskeho úpadku a krízy nemôže dovoliť takýto luxus a ani to nerobí. Ale v ostatných obciach pravdepodobne nechýba zdravý rozum vo vedení.   
Na OcÚ nefunguje ekonomický úsek, ktorý je základom riadenia obce, obec živorí v rozpočtovom provizóriu, do dnešného dňa neexistuje ucelený prehľad financovania jednotlivých účtovných stredísk ako OcU, TKŠ, Vodovody a kanalizácie, nájomné byty, služby obce, cintorín... Nikto nevie, kam sa strácajú a prejedajú finančné prostriedky z Lesov, ktoré by mali byť využité na investície do obce, nie na platy a plátanie dier v neschválenom  rozpočte. Nie je ucelená inventarizácia majetku, nie je organizačná štruktúra obce, nie je programový rozpočet. O zverejňovaní, informovaní, otvorenosti, ktoré boli v jeho predvolebnej 12 ročnej kampani toľko omieľané, je v súčasnej situácii skôr na príťaž, je zabudnuté, je neaktuálne! A toto je holý, smutný fakt. S postom starostu prezliekol kabát, čo jasne hovorí aj o jeho charaktere.   
Obecné organizácie a obec pod jeho vedením neboli schopné predložiť ani jednu správu o hospodárení na zasadanie OZ, pričom im to ukladá zákon o obecnom zriadení a vnútorné predpisy obce.  
Originálne kompetencie, ktoré mali byť vyplatené škole podľa zákona ku dnešnému dňu za rok 2010 činia cca 88000 €, za 2011 cca 40000 €, visia nad obecnými financiami ako Damoklov meč. Okrem iného, starosta svojim rozhodnutím navýšil škodu prefinancovaním zákaziek pre školu zo služieb obce Nálepkovo o niekoľko tisíc € na DPH. Týmto spôsobil obci priamu škodu, neuvedomujúc si, že jeho chabá až mizivá znalosť ekonomiky dostáva obec do závesu dlžôb.
Uskutočnil prevod majetku – budovu a priľahlé pozemky v hodnote cca 2000 000 € na neziskovú organizáciu bez informovania a súhlasu OZ, potajme a plne v réžii obecného právnika, pričom znížil hodnotu majetku obce bez riadneho poistenia tohto vkladu v zakladacej listine a štatúte n.o.
Dokedy sa budeme spoliehať nato, že obec bude riadiť starosta len s Božou pomocou s cieľom nejako prežiť ďalší a ďalší mesiac?
Dokedy sa budeme pozerať na starostu, ktorý verejne klame, ktorý sa pred poslancami vyjadrí, že nevie čo podpísal? Má takýto starosta morálne právo sedieť na OcU a rozhodovať o správe, financiách a majetku obce?
Starosta obce mal čas viac než rok dokázať, že dokáže túto obec riadiť a zveľadiť. Opak je pravdou. Sklamanie, frustrácia, neschopnosť, neznalosť, škoda, strata... To sú prívlastky, ktoré starostu sprevádzajú počas celého jednoročného pôsobenia a obci nič dobré a pozitívne nepriniesli a väčšina si myslí, že do budúcna ani neprinesú.
Najväčšie prešľapy starostu:
-          Stavebný úrad – nezákonne podpísaná zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu v Spišskom Hrušove ( potvrdené prokurátorom)
-          Výpožička – nezákonne podpísaná zmluva o výpožičke v firmou Vion a.s. Zlaté Moravce na cca 300 000 € - s rizikom zadlženia obce( potvrdené prokurátorom)
-          Prevod majetku DD Nálepkovo – bez informovania OZ a bez súhlasu ( v riešení kontrolórky a právnikov)
-          Škola – dlh na originálnych kompetenciách cca 120 000 € - v riešení ministerstva , škoda obce na DPH.
-          Požiarna zbrojnica – nezrovnalosti v projektovej a skutočnej realizácii – ohrozenie refundácie zo štátu pre nekonanie starostu ( na tento účel boli použité finančné prostriedky určené na povodne)
-          Rozpočet – predloženie nepravdivých údajov v zmene rozpočtu predloženého na rokovanie OZ. Rozpočtové provizórium
-          Neinformovanie, zatajovanie, odsúvanie problémov, ekonomika v kolabse...        
 
Verejnú výzvu na odstúpenie z hľadiska morálnych zásad, ktorými sa starosta hrdil a vychvaľoval prednesie aj strana SDKÚ-DS, ktorá ho do volieb nominovala. Neobstojí jeho vyjadrenie, že išiel do volieb sám za seba, pretože o nomináciu požiadal stranu pán Slivka osobne, nie naopak. Stratil dôveru strany, poslancov i občanov. Z toho dôvodu apelujem na  morálku i súdnosť. 
Bolo chybou súhlasiť s nomináciou pána Slivku a za to sa musím obci ospravedlniť. Bolo chybou uveriť klamstvám, ktoré nám predložil a veľmi rýchlo na ne zabudol.   
Odstúpte konečne, majte aspoň štipku  súdnosti v tom, že riadenie obce nezvládate!
 
Volebný program starostu obce
1.      V prvom rade počúvať občanov ( ich problémy, návrhy, na zlepšenia, sťažnosti, pripomienky...), zanalyzovať vypočuté, vyhodnotiť a adekvátne riešiť. Občan je na prvom mieste.
2.      Dokončiť začaté stavby - prioritné projekty ( vodovod a kanalizácia), podľa finančných možností obce doriešiť vykurovanie a okolie nájomných bytov.
3.      Vypracovať kvalitné projekty vo vlastnej réžii na čerpanie prostriedkov z eurofondov na základe vydaných výziev.
4.      Zlepšiť spoluprácu so všetkými podnikateľmi a živnostníkmi v obci.
5.      Spružniť prácu komisií obecného zastupiteľstva.
6.      Zefektívniť prácu obecnej polície.
7.      Spolupracovať a pomáhať občianskym združeniam v ich práci.
8.      Rozvíjať športové a kultúrne aktivity obce a snažiť sa do nich zapojiť čo najväčší počet občanov Nálepkova.
9.      Rozbehnutie podnikania a služieb v prospech obyvateľov.
10. Skvalitňovať služby v sociálnej oblasti ( pomoc sociálne slabším mladým rodinám, dôchodcom, mládeži...)
11. Rozbehnúť prácu SPOZ ( privítanie novorodencov, jubileá, svadby, pohreby...)
12. Nielen centrum obce je dôležité, ale náležitú pozornosť je potrebné venovať aj ostatným častiam obce.
Využívať majetok obce všetkými občanmi
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Obecná polícia Nálepkovo

(rodak z Nálepkova, 26. 3. 2012 11:24)

Mať obecnú políciu a štátnu políciu v obci to je veľký prepych. Myslím si ,že potom tu je jedna zbytočne.

Obecné auto - jeho poškodenie

(Daniel Dušan , 28. 2. 2012 16:07)

P. starosta asi si neplní povinnosti vnútorných smerníc obce , pretože k dnešnému dňu nenáhlasil ,, nikomu " z kompetentných orgánov poškodenie obecného majetku v jeho používaní t. j osobného vozidla PEUGEOTA 307 EĆ . GL 966 AI na ktorom je evidentná škoda - poškodenie blatníka a dverí na pravej strane vozidla , podľa mňa vo výške cca 500 eur. Táto čiastka asi bude uhradená na úkor obce ! A čo hovorí napr. pojem ,, zákonná poistka ...

máme toho dosť

(trefa, 13. 2. 2012 19:41)

Kde sa vzal,tu sa vzal nový starosta v úrade pred veľkým stolom stál .Nevadilo nikomu, že zradí svoju ikonu. Svoje sľuby vetru dal a voličom svojím sa do očí vysmieval. Kde on chcel tam ho jeho ľudstvo dostalo a z jeho predvolebných sľubov im iba veľké h... ostalo. Sedí si a panuje, akú robí obci škodu sa raduje.Robí napriek vždy a všade, najmúdrejší je vždy na porade. P.Daniel Nálepkovu DD postavil a dal,no múdry p.Slivka im ho vzal a do cudzích rúk odovzdal. Nechápem,prečo ešte sedí v starostovskom teplúčku,nech poplatí všetky dlhy a povie Zbohom na rozlúčku.Nikto nie je dokonalý ani bez chyby,ale z chýb sa iný poučí a snaží sa napraviť, no velebnosti je to jedno však plat mu ide tak či tak ,čo si o ňom ľudia myslia je mu jedno hlavná vec ,že má ku dôchodku senza plat. Zaspievajme si spolu: Zbohom bud, starosta bez kostí,odíd konečne a už viac nás nezlostí!

Vyhodnotenie volebného programu p. Slivku

(Daniel Dušan , 13. 2. 2012 12:56)

Na úvod poznámka porekadla : kto druhému jamu kope , sám do nej spadne !!! Toto porekadlo plne platí Vaša Ctihodnosť na Vás- čo ste si želal , to máte až na to , že nestíhate plniť to na čo ste sa zaviazal ! Reči sa vedú a chlieb sa je , všakže so mnou súhlasíte ! Poďme k vyhodnoteniu Vašeho volebného programu - plátku zverejneného p. Pronskou :
- bod č.1 ,Občan je na prvom mieste - výsledok = 0
bod č. 2 , dokončiť začaté stavby - výsledok = 0
bod č. 3 ,vypracovať projekty ... - výsledok = 0
bod č. 4 , zlepšiť spoluprácu ... - výsledok = 4 nuly
bod č. 5 , spružniť prácu komisií OZ ,...- výsledok = 0
bodč. 6 , zefektívniť prácu OcP ..., výsledok = 0
bod č. 8, ... športové a kultúrné aktivity obce ...,výsledok = 0
bod č. 9,...podnikanie a rozvoj služieb .., výsledok = 0
bod č. 10b.la , blá , blá ...
vrátane poslednej vety : Využívať majetok obce všetkými občanmi - skúste po roku zdokumentovať ako občania využili obecný majetok !!! Ale bol ste zvolený za starostu - tak , teraz trpte, sľuby je potrebné plniť !!!

akože pán starosta - klamár voči SDKÚ

(Daniel Dušan, 13. 2. 2012 8:44)

Pokial po zverejnení tohto článku bezodkladne nezložíte svoju funkciu , tak Vás čaká osobne život pod neustálým stresom aj napriek tlaku Vašej ,, polovičky " , ktorá si Vás na tento post vysnívala neodhadnúcť jeho náročnosť a dôležitosť a zvlášť zodpovednosť tohto postu ! Vaše spoločné úsilie 12 rokov voči mojej osobe za účinnej spolupráce ďalších spoluobčanov ako sa dostať k moci v Nálepkove zvrhnutím starého a unaveného Daniela po jeho 20 ročnej činnosti dospelo napr.aj k tomu , že z vyvolanej ankety voči Vašej dôveryhodnosti za 4 dni je 80 % zúčastnených proti Vám a požadujú Vaše ,, okamžité odstúpenie z postu starostu obce " !!! Nezdá sa Vám tento výsledok , aby ste ozaj umožnili nástup na post starostu novej osobe ? Alebo máte záujem naďalej poberať ,, nezaslúžený plat vo výške ca 1660 eur mesačne ? Počkáte si na konanie prípadného referenda o Vašom odvolaní ? Prosím , konajte tak , aspoň si ,, privyrobíte " za príslušné časové obdobie " !!! Ja osobne za 20 rokov pôsobenia vo funkcii starostu obce som takým krokom neodolával , ale Vy za 1 ročné pôsobenie v tejto funkcii ste si to asi aj zaslúžil pretože ste nedokázal ,, pretaviť " do praxe Vaše populistické kroky voči mojej osobe !!! Takže musím žial smutne konštatovať , že Vás a Vašich spoluobčanov na čele so záslužilou 20 ročnou skúsenou poslankyňou p. Furmanovou dobieha Vaša minulosť - populistov !!! Však už máte obec k dispozícii , ale odrazu neviete ju riadiť ! Totiž treba mať aj niečo v hlave - myslím , mať rozum a vedieť s ním nakladať !!!
A celkom na záver chcem Vás a celú verejnosť ubezpečiť , že v žiadnom prípade netúžim vrátiť sa na post starostu , 20 rokov plne stačilo - ale to čo robím , robím preto , aby do vedenia obce vstúpila osoba , ktorá jej pomôže spamätať sa a aby obec pokračovala v tom čo sa začalo realizovať už v roku 1989 !!!
Ja osobne byť podrobený takejto kritike , ako starosta - neukážem sa na verejnom priestranstve obce z dôvodu veľkého poníženia a hanby ! Ale Vám to asi nič nehovorí , však na to ste absolvoval príslušné vysokoškolské vzdelanie !!!